Bagaimana wujud upaya bung hatta dalam rangka menyempurnakan makna sila pertama - semua ada seninya: Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan
2022 www.rustforrubyists.com