Raden werkudara iku satriya ing - Ringkesan Basa Jawa

Iku satriya werkudara ing raden Berbagi Ilmu

Iku satriya werkudara ing raden Sing Diarani

Miturut crita kasebut, apa kaprigelane Raden Werkudara? Raden Werkudara iku satriya ing Jodhipati

Iku satriya werkudara ing raden Kisah Pandhawa

GATHOTKACA

Iku satriya werkudara ing raden 47+ Werkudara

Iku satriya werkudara ing raden Raden Werkudara

Iku satriya werkudara ing raden 47+ Werkudara

Iku satriya werkudara ing raden Sing Diarani

Lare Gunung: Gathotkaca

Iku satriya werkudara ing raden Gathutkaca Satriya

Iku satriya werkudara ing raden Gathotkaca

Ringkesan Basa Jawa

Iku satriya werkudara ing raden Werkudara /

Raden Werkudara iku satriya ing Jodhipati. Dheweke prigel, Apa wae gamane Werkudara?

Dektia marang guru! Gamelan 9.

  • Raden Werkudara duwe pusaka aran Kuku pancanaka sing landhepe kaya lading pinyukur, , , Alugara arupa Tumbak cendhak, arupa kampak gedhe, arupa Panah lan Gendewa.

Darbea jiwa satriya kang dadi bentenging negara! Apa sebabe dene ing antarane kadang Pandhawa lan Kurawa ora bisa rukun? Bareng wis bedhah, bayi diidak-idak, ditlale, digadhing malah saya gedhe.

  • Dadi critane tembung Pandhawa iku tegese anak Pandhu.
2022 www.rustforrubyists.com