Tokoh yang terkenal dengan sebutan abu abbas as saffah menjabat sebagai khalifah bani abbasiyah selama - 4. Tokoh yang terkenal dengansebutan Abu Abbas As
2022 www.rustforrubyists.com