Bukti al ahad adalah - Asmaul Husna : Al Ahad dan Al Wahid

    Related articles2022 www.rustforrubyists.com